Bases Legais

PROMOCIÓN BEBÉ GADIS 2021

PROMOCIÓN: “Códigos BebeGadis”

GADISA RETAIL. S. L.U. a través da cadea de Supermercados Gadis levará a cabo unha promoción desde o día 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2021 ambos inclusive, baixo a modalidade de “Códigos BebeGadis”. O premio desta promoción deberase recoller nun supermercado GADIS de Galicia ou Castela e León.

Esa promoción ten ámbito nacional, podendo participar na mesma de forma voluntaria, os residentes no territorio español, maiores de 18 anos. Sempre que cumpran a mecánica promocional.

MECÁNICA

O usuario pode participar entrando na web www.bebegadis.com, rexistrándose e introducindo o código obtido en establecementos Gadis. É obrigatorio para todos os interesados en participar nesta promoción ler e aceptar o capítulo de “Condicións de uso”, previamente á súa participación.

Poderán acceder ao sorteo as persoas que realicen unha compra superior a 6 € en produtos infantís en calquera establecemento Gadis. Recibirán un código por cada 6 € de compra en produtos infantís que terán que introducir no espazo habilitado para iso na web www.bebegadis.com. O premio será entregado á persoa gañadora previa presentación do DNI.

Cada usuario só poderá resultar gañador unha única vez no ano.

PREMIOS E SORTEOS.

Sortearanse mensualmente un ou varios premios ata fin da promoción.

DATAS DOS SORTEOS.

Os sorteos realizaranse na primeira semana hábil do mes seguinte ao comezo da promoción.

Os sorteos realizaranse ante o notario Dona María José Gil Caballero. En cada sorteo o notario designa ao azar, baixo a súa fe notarial, en primeiro lugar 1 ou varios gañadores e posteriormente sacaranse 2 suplentes para cada premio.

O prazo para a reclamar o premio será de 10 días desde a comunicación do gañador.

COMUNICACIÓN DA PROMOCIÓN

Os gañadores da promoción serán comunicados:
– A través da web www.bebegadis.com
– Vía email, a todos aqueles usuarios rexistrado en bebe gadis e poderá ser comunicada telefonicamente para axilizar a entrega do premio.

FUNCIONALIDADE E PROCEDEMENTOS

O usuario deberá darse de alta e rexistrado previamente para poder participar.
Para darse de alta o usuario deberá cumprimentar correctamente todos os campos solicitados no
formulario de alta:

DATOS OBRIGATORIOS

– NOME E APELIDOS DO USUARIO.
– E-MAIL DO USUARIO.
– ALCUME.
– PROVINCIA E CÓDIGO POSTAL.
– CONTRASINAL.

DATOS VOLUNTARIOS:

– TELÉFONO.

Unha vez cumprimentado o formulario cos datos necesarios e comprobado co sistema que os datos son correctos, darase a benvida ao usuario á plataforma e comunicaráselle o envío dun email á conta de email rexistrada na cal existirá unha ligazón que o usuario deberá utilizar para confirmar o seu rexistro e proceder desde entón á súa participación en bebegadis. com.

Unha vez o usuario deuse de alta correctamente, deberá acceder ao formulario de Rexistro ou Login, no cal deberá introducir o seu email e contrasinal facilitada para poder acceder ás zonas delimitadas para usuarios rexistrados no sistema.

ACEPTACIÓN DAS BASES

Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan as súas bases e o criterio de Supermercados Gadis en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo.

TRATAMENTO DE DATOS

Estes datos e os documentos que facilite voluntariamente serán tratados de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), recolléndose no ficheiro “ BEBEGADIS. COM” titularidade de GADISA RETAIL, S. L.U. coa finalidade de xestionar a presente promoción comercial “Bebé Gadis” así como o envío de comunicacións e publicidade de futuras promocións. O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo postal a GADISA RETAIL, S. L.U. ao Polígono de Piadela s/n, 15300 Betanzos (A Coruña), indicando referencia “Protección de Datos” a través dun escrito asinado para o efecto achegando unha fotocopia do seu DNI.

O usuario gañador quedará rexistrado no ficheiro “ BEBEGADIS. COM”. Unha vez cumprimentado o formulario de localización de establecementos onde se fará a entrega do premio, o sistema enviará un mail confirmando devandito premio.

Os usuarios gañadores dan o seu consentimento pola aceptación de estás bases para utilizar os seus datos que serán publicados identificándoos como gañadores na web www.bebegadis.com e outros medios da mesma campaña.

DEPÓSITO DAS BASES

As bases da presente promoción, serán depositadas ante o notario Dona María José Gil Caballero, do Ilustre Colexio de Galicia